Personel Kayıt

Sisteme bir kereliğe mahsus kaydınızı yapmalısınız:

T.C Kimlik No

Şifre

Ad

Soyad

Görev Tipi

Medeni Durumunuz

Kanunen Bakmakla Yükümlü Çocuk Sayınız

Eşiniz ve Çocuklarınız dışında Kanunen Bakmakla Mükellef Bulunduğunuz Kişi Sayısı (Anne-Baba)

Aylık ve özlük haklarınız hariç konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık gelirleri

Batman'daki Ev Sayınız (Kamu konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız ailefertlerinin oturmaya elverişli konut sayısı)

Batman Dışındaki Ev Sayınız (Kamu konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları dışında sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız ailefertlerinin oturmaya elverişli konut sayısı)

Göreve Başlama Tarihiniz (Kamu Konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz)

yyyy.aa.gg (ör:2015.01.31)

Kamu konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yararlanılmış iseniz konutta oturduğunuz süre

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için başvurup beklediği Yıl

Görev Tahsisli konuta başvurmak ister misiniz?

Hangi Konuta Başvurmak istersiniz ?

Cep Telefonu numaranız

Kadronuzun bulunduğu birim?

Email Addres

***


*** batman.edu.tr uzantılı mail adresi olmalıdır.